Wzrastający standard życia codziennego powoduje, że podlegają modyfikacjom także nasze wymagania wobec hotelu. Dobry hotel, to już nie tylko miejsce na nocleg. By goście chętnie wybierali konkretny hotel, powinien on spełniać różnorodne wymagania. Znaczące są jednocześnie wielkość pokoju, jak i jego podstawowe umeblowanie. Jednakże to, co opisujemy jako zwyczajne ciągle zmienia się. Obecnie trudno wyobrazić