Jak się żyję w Krakowie?

Pośród wielu miast w kraju, miasto Kraków wybija się nie tylko w obszarze kultury i rozrywki, ale również na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być regionem przyjaznym do życia. Zmiany, jakie dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście pnie się w górę.
Dobre transformacje w stolicy małopolski.
Co godnego pochwały stworzono w ciągu ostatniego czasu? Ilość napraw i inwestycji jest ogromna. Niezwykle wsparły rząd w tym aspekcie finane EU, z których Kraków chętnie korzysta. Dynamiczne postępowanie w obszarze pozyskiwania dotacji sprawiły, że małopolska wzbogaciła się o następne węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz kolejne obiekty konferencyjno – sportowe.
Szerokie inwestycje nie są widoczne dla statystycznego obywatela. Nie znaczy to jednak, że nie funkcjonują. Zazwyczaj pomijamy fakty, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami związane. Typowemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w regionie zbyt mało się wykonuje. Tymczasem miasto zmienia się z każdym rokiem. Programy naprawcze w zakresie gospodarki odpadami, tworzeniu i modernizacji sieci kanalizacyjnej, budowa filtrów przeciw hałasowi to tylko niektóre zmiany, jakie pomagają krakusom lepiej i bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków rozwija się też w zakresie możliwości konferencyjnych. Potencjał miasta rośnie za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. takie nowości zachęcają gości z innych krajów do przyjazdu.
Rozpoczynane za pomocą zarządu miasta plany nie dotyczą jedynie ścisłego środka miasta, ale też są związane z pełnym regionem. Przeto zamiast pomstować tylko zauważyć zmiany w jakie obrósł Kraków.
Kolejne lata – o ile uda się utrzymania tempa innowacji – umożliwią miastu zostać niezwykłą stolicą małopolski.
przyszłość Krakowa